Dette nettstedet har begrenset støtte for nettleseren din. Vi anbefaler at du bytter til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Levering innen 2-5 virkedager. Gratis frakt over 999 kr.

LEVERING

Din bestilling leveres med DHL til nærmeste utleveringssted/til din adresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.

Levereringstid
Vår normale leveringstid er 2-5 hverdager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager kan en lengre leveringstid forekomme, og fremgår i så fall i kassen før bestillingen gjennomføres. Vi etterstreber å levere kjapt og gjør vårt aller beste for at du som kjøper skal få varene dine så fort som mulig. Ved stor pågang og høyt kampanjetrykk, kan leveringstiden bli noe lenger. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fraktkostnad
Fraktkostnader kan tilkomme, basert på leveringsmetode og totalsum på ordren. Totalsummen, samt levering og spesifikasjoner for fraktkostnader presenteres i kassen før bestillingen gjennomføres.

Ikke mottatt ordre
Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse ber vi deg kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har skjedd en feil, så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kjøperen ved slike tilfeller.

 

Forsinket levering
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post på info@carolinesvedbom.com).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
Caroline Svedbom er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. På samme måte er det du som kjøper som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelige for kjøp

Din handlekurv er tom.