Dette nettstedet har begrenset støtte for nettleseren din. Vi anbefaler at du bytter til Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

Levering innen 2-5 virkedager. Gratis frakt over 999 kr.

1. INNLEDNING

1.1 Dette kjøpet er regulert av de standard salgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over internett som er beskrevet under. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på carolinesvedbom.no, og gjelder for privatkunder som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Kjøpsbetingelsene kan endre seg, så les alltid disse før du gjennomfører et kjøp.

Caroline Svedbom forbeholder seg retten til å avbestille bestillinger fra kunder med en høy andel returer. Denne vurderingen gjøres ikke basert på enkelte kjøp, men identifiseres systematisk. Hvert identifiserte tilfelle vurderes deretter basert på kjøps- og returhistorikk.

Om selskapet og parter
1.2 Nettsiden eies og tilbys av Caroline Svedbom AB (SE556871635001), som er registrert med svensk organisasjonsnummer 5568716350 og postadresse Riddargatan 12, 114 35 Stockholm, Sverige (heretter «Caroline Svedbom», «selger», «vi», «oss»). Kjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

2. AVTALEN

2.1 Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2.2 Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt bestillingen sin til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså̊ eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
2.3 Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. PRODUKTER OG EMBALLASJE
3.1 Alle produkter som selges på nettsiden må brukes i samsvar med instruksjoner, forsiktighetsregler og retningslinjer de har. Det er ditt ansvar å sørge for at produktene du bestiller ikke inneholder noen stoffer eller ingredienser du er allergisk mot.

3.2 Alle produktene som tilbys via nettsiden, inkludert eventuelle prøver, er kun ment for personlig bruk. Hvis ikke annet er angitt, forbeholder vi oss retten til å erstatte, avslutte eller endre alle produkter vi tilbyr for salg eller som en del av en kolleksjon, uten forhåndsvarsel til deg som kjøper.

3.3 Våre smykkeskrin og fraktbokser er produsert i Danmark av 100% resirkulert papir som er FSC-sertifisert. Du kan lese mer om Forest Stewardship Council her: https://no.fsc.org/no-nb/om-fsc.

3.4 Vi bestiller vårt trykk- og markedsføringsmateriell fra et trykkeri i Estland som er sertifisert med Svanemerket. Det betyr at produktene har lavere miljøpåvirkning med hensyn til bruk av energi, vann og kjemikalier, samt redusert miljøbelastning gjennom hele livssyklusen. Her kan du lese mer om Svanemerket: https://svanemerket.no/


4. BETALING

4.1 Pris

4.1.1 Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (mva), 25 %. Caroline Svedbom kan når som helst og uten varsel endre prisene. Du skal betale den prisen som gjelder på bestillingstidspunktet. Når du har valgt de varene du vil ha og har registrert ditt postnummer, vil du, før du avgir din endelige bestilling, kunne se fraktkostnader i produkt- og prisoversikten.

4.2 Bestilling

4.2.1 Du legger de varene du ønsker å bestille i handlekurven ved å trykke på "kjøp" ut for varen. Når du trykker på "Se handlekurv" kan du alltid se hvilke varer du har lagt i handlekurven og prisen på varen. Når du er ferdig med å handle og har akseptert salg og leveringsbetingelsene, fortsetter du til betaling. Husk bestillingen er bindende.

4.3 Betaling

4.2 Du kan betale med følgende betalingsmetoder på carolinesvedbom.no:

Kortbetaling
4.2.1 Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner Klarna. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA, Master Card og AMEX.

Klarna fakturebetaling
4.2.2 Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 30 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

4.2.3 Det tilkommer ingen fakturaavgift om du velger å betale med Klarna Faktura. Om betalingen uteblir tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen efter dette fortsatt ikke skjer vil saken bli sendt til inndrivelse hos inkassobyrå, ekstra kostnader kan da påløpe.

Klarna Delbetaling
4.2.4 Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele din betaling på 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp dine fakturaer så du kun mottar én faktura hver måned, der alle Klarna-fakturaene dine for den siste måneden er samlet. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvillkår og Klarna Konto-vilkår.

5. LEVERING
5.1 Din bestilling leveres med DHL til nærmeste utleveringssted/til din adresse. Bestillinger gjennomført i helger og helligdager sendes som regel førstkommende hverdag.

Levereringstid
5.2 Vår normale leveringstid er 2-5 hverdager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager kan en lengre leveringstid forekomme, og fremgår i så fall i kassen før bestillingen gjennomføres. Vi etterstreber å levere kjapt og gjør vårt aller beste for at du som kjøper skal få varene dine så fort som mulig. Ved stor pågang og høyt kampanjetrykk, kan leveringstiden bli noe lenger. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Fraktkostnad
5.3 Fraktkostnader kan tilkomme, basert på leveringsmetode og totalsum på ordren. Totalsummen, samt levering og spesifikasjoner for fraktkostnader presenteres i kassen før bestillingen gjennomføres.

Ikke mottatt ordre
5.4 Om leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på din ordrebekreftelse ber vi deg kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. Vi kommer til å undersøke saken så snart som mulig og om det har skjedd en feil, så sender vi rett produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kjøperen ved slike tilfeller.

Forsinket levering
5.5 Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post på info@carolinesvedbom.com).

Oppfyllelse
5.6 Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
5.7 Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
5.8 Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Transportskade- og risiko
5.9 Caroline Svedbom er ansvarlig for at din bestilling frem til du fysisk har mottatt den. Om du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg om å så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse å kontakte kundeservice på info@carolinesvedbom.com. På samme måte er det du som kjøper som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

6. ANGRERETT

6.1 Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

6.2 Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

(All orders until 31/12/23 have an extended return policy until 15/1/24.)6.3 Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

6.4 Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Angrerettskjema finner du her.

6.5 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.
6.6 Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Tilbakebetaling
6.7 Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur
6.8 Ved returnering bes du hurtigst mulig, og innenfor 14 dager etter at du mottok ordren, kontakte kundeservice via e-post info@carolinesvedbom.com. Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten eller utfylle et ark med samme informasjon som står oppført i standardblanketten. Ved returnering når du bruker vår returfraktsedel, debiteres en avgift på 199 NOK.

6.9 Du kan ikke benytte angreretten ved å unnlate å hente ut en ordre som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 199 NOK.

6.10 Som kjøper er du selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme måte som du er ansvarlig for at produktene kommer fram til oss i god tilstand. Du må derfor pakke produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Hvis mulig, anbefaler vi at du sender varene i originalemballasjen eller lignende. Hvis du velger å arrangere retur av en vare på egen kostnad, påtar vi oss ikke ansvar for eventuelle toll- eller behandlingsgebyrer.

6.11 Som kjøper er du selv ansvarlig for at produktene returneres til Caroline Svedbom i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Caroline Svedbom ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Om du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ så ligger det fullstendige betalingsansvaret og ansvaret fer at forsendelsen når fram til oss på deg som kjøper.

6.12 Varer med brutt forsegling kan ikke returneres, grunnet hygieniske årsaker.

6.13 Legg merke til at angreretten ikke gjelder for spesialbestillinger/Any Colour.

Bytte
6.13 Vi bytter ikke varer. Dersom du ønsker å bytte en vare, skjer dette ved at du returnerer som beskrevet ovenfor. Du er deretter selv ansvarlig for å legge inn en ny bestilling dersom du ønsker et annet produkt.

Returadresse
Caroline Svedbom
Riddargatan 12
114 35 Stockholm
Sverige

7. REKLAMASJONSRETT

7.1 Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

7.2 Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

• Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

• Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

• Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
Vi anbefaler at alle reklamasjoner sendes oss skriftlig til info@carolinesvedbom.com, gjerne med bilde slik at vi kan se feilen. Reklamasjonsretten gjelder i henhold til norsk lov.

8. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

8.1 Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
8.2 Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
8.3 Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
8.4 Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
8.5 Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, belaster Caroline Svedbom kjøper med et gebyr på 249 NOK. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

9. PERSONOPPLYSNINGER

9.1 Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Les mer i vår Personvernerklæring.

10. KONFLIKTLØSNING

10.1 Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes via telefon 23 400 500 eller post til Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.

10.2 Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelige for kjøp

Din handlekurv er tom.